Manual

Fliptop Manual

Fliptop Manual är vårt manuella system, som öppnas från en sida och frilägger denna helt för lastning. Fliptop Manual manöveras med en spak fram eller bak beroende på önskemål eller utrymme.
Gavlar och det fasta längsgående röret är galvat stål. Alla rörliga rör och länksystem i gavlarna är tillverkat av aluminium för att spara vikt och göra taket lätt att öppna. Öppnings spaken har låsläge både öppet och stängt. En dragvajer är kopplad till låsen som automatiskt öppnar när dragvajern belastas. Alla ledpunkter är lagrade med lagerbussningar.